Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

С оглед променящата се ситуация с епидемията от коронавирус в Европа Европейският комитет за стандартизация (CEN), по спешно искане на Европейската комисия, разработи нов стандартизационен документ за маски за лице за населението, който се предоставя безплатно.

Новото CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за населението (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба. Документът може да бъде изтеглен безплатно от уебсайта на CEN и CENELEC.

В повечето европейски страни маските за лице, които често не са включени в обхвата на разпоредбите за лични предпазни средства (ЛПС) и медицинските изделия, се превърнаха в основен елемент от националните стратегии за постепенна отмяна на въведените ограничителни мерки. Това е причината Европейската комисия да установи спешната необходимост от хармонизирано и съгласувано ниво на безопасност на маските за лице.

На базата на тази необходимост и в отговор на неотложността на ситуацията, CEN се съгласи да разработи ускорено този стандартизационен документ. Публикуваният на 17 юни CWA е плод на колективна работа на експерти, добавили своя опит към вече съществуващи национални указания.

Това извънредно решение отразява ангажимента и решимостта на CEN и неговите членове да продължават да подкрепят необходимите усилия за борба с пандемията COVID-19 и е следваща стъпка след решението за предоставяне на безплатен достъп до 11 европейски стандарта (EN) за медицински изделия и лични предпазни средства, приложими в условията на пандемия COVID-19.

БИС предстои да въведе на национално ниво цитирания документ, който също ще бъде достъпен безплатно.