Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Управителен съвет

Ивелин Буров - председател
Съюз на специалистите по качеството в България – София

Асен Георгиев
ТЕСИ ООД – Шумен

Здравко Георгиев
Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА)

Митко Мирчев
ИКюИ България АД

Силвана Любенова
Министерство на икономиката

Ирена Бориславова
ИА "Българска служба за акредитация"

Хрисимир Дочев
ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", МВР

Проф. Георги Тасев
Тракийски университет – Стара Загора

Доц. д-р Добромир Йорданов
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

инж. Благовеста Шинева
Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС)

инж. Иванка Добрева
Лабконсулт плюс ООД

Димитър Начев
Съюз на строителните инженери в България

Лилия Смедарчина
Федерация на научно-техническите съюзи в България

Решения на Управителния съвет

Всички решения на Управителния съвет класифицирани по години.