Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международна класификация на стандартите (ICS)

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти. Той може също да се използва за класификация на стандарти и нормативни документи в бази данни, библиотеки и т.н. Общият термин „стандарт“ се прилага за всички международни, регионални и национални нормативни документи, като стандарти, технически доклади, технически спецификации, технически нормативни документи, ръководства, кодове за добра практика и др., както и проектите на такива документи. ICS е йерархична класификация, състояща се от три нива. По-долу е представен списък на първото ниво на класификатора. При кликване върху числото, се отваря второто ниво и т.н.

Търсене по ICS : 35.240. Приложение на информационните технологии

Изчисти
Приложение на информационните технологии. Общи положения

Компютърно проектиране (Computer-aided design - САD)

Идентификационни карти. Карти с микрочипове. Биометрични данни

Приложения на информационните технологии за офис дейности

Приложения на информационните технологии за информационната дейност, документацията и издателската дейност

Приложения на информационните технологии за банковото дело

Приложения на информационните технологии за промишлеността

Приложения на информационните технологии за транспорта

Приложения на информационните технологии за търговията

Приложения на информационните технологии за сградите и строителната промишленост

Приложения на информационните технологии за селското стопанство

Приложения на информационните технологии за пощенските услуги

Приложения на информационните технологии за науката

Приложения на информационните технологии за здравеопазването

Приложения на информационните технологии за образованието

Интернет приложения

Приложения на информационните технологии за други области