Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Новини и събития

Нова Стратегия на ISO до 2030 г.

Стратегията е разработена, като е използван същият подход за сътрудничество, залегнал и в стандартите на ISO

Отбелязване на Международния ден на жената

ISO публикува указания за подкрепа на предприемаческата дейност на жените

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Верига за доставки“

Стандартизация в областта на веригата за доставки на продукти и свързани процеси с определени характеристики с цел да се гарантира, че свързаните с тях искове са надеждни.

Уебинар на тема: Управление на здравето и безопасността при работа по време на пандемията от COVID-19

(ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)

Уебинар на тема: Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 30401:2018)

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Кучета-асистенти“

Стандартизацията в областта на кучетата-асистенти: терминология, здраве и добро състояние, развъждане и развитие на кучета, обучение, услуги за клиенти

Стандартизационна система, готова за бъдещето: Стратегията на CEN и CENELEC до 2030 г.

Чрез новата си стратегия общността на CEN и CENELEC цели „Изграждане на по-безопасна, по-устойчива и конкурентоспособна Европа чрез европейска и международна стандартизация”.

Уебинар на тема: Вътрешен одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

БДС EN ISO 19011:2018 предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране на различни системи.

Обучения и уебинари през 2021 г.

За да продължим да бъдем полезни и ефективни за нашите клиенти, членове и партньори, представяме планираните през 2021 г. обучения и уебинари.

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: Здравеопазване на животните

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN: Здравеопазване на животните (Animal Health).

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

Обществено допитване за проект на национален стандарт

от обхвата на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”

Безопасна работа по време на пандемията COVID-19

Уебинар на тема: „Безопасна работа по време на пандемията COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)”

Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на нова работна тема

Указания към организациите за повишаване на разбирането от потребителите на предлаганите онлайн „Ред и условия на договора“

Уебинари и обучения

В условията на кризата, предизвикана от Ковид 19, Българският институт за стандартизация продължава да е полезен за своите членове и клиенти.

Предложение на CEN-CENELEC за създаване на нов съвместен технически комитет CEN-CENELEC/JTC „Изкуствен интелект“

Железопътен транспорт – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет: Управление на безопасността на потребителските стоки