Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Новини и събития

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Проектиране на лаборатории“

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

Стандартите и кризите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

Тъжна вест! Отиде си академик Стефан Воденичаров

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Социална отговорност“

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Знаци за реклама, украса и общо предназначение”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Управление на риска за младежки и училищни екскурзии“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Изделия за отглеждане на малки деца"

УС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

Бижутерия – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Биоразнообразие”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Технически средства за сигурност за финансови институции и търговски организации"

Семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“

Предложение на ISO за създаване на нов Технически комитет „Литий“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет Насоки за разследване на потребителски инциденти