Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

prБДС EN 12390-1 Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми

Настоящ етап: Официално гласуване - от 11.03.2021 г. до 22.04.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 09.02.2022 г.

В този стандарт се определят формата, размерите и толерансите за пробни тела, излети от бетон, във форма на кубчета, цилиндри и призми и необходимите за изготвянето им форми. ЗАБЕЛЕЖКА: Толерансите, определени в този документ, са за изпитванията на якост, но те може да бъдат приложими и за изпитвания на други характеристики.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК-5 Бетон и разтвори