Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

prБДС EN 12504-2 Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока

Настоящ етап: Официално гласуване - от 18.03.2021 г. до 13.05.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 16.02.2022 г.

В този европейски стандарт е описан метод за определяне големината на отскока от дадена повърхност на втвърден бетон, като се използва стоманен чук с пружина.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Определената по този метод големина на отскока може да се използва за оценяване на еднородността на бетона на строежа, както и за разграничаване на зони или повърхности с влошено качество, или повреди на бетона в конструкцията. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Не е предвидено методът за изпитване да бъде алтернатива при определяне якостта на натиск на бетон (EN 12390-3), но при подходяща корелация може да служи за оценяване на якостта на натиск на строежа. За оценяване на якост на натиск на строежа виж EN 13791. ЗАБЕЛЕЖКА 3: Чукът може да се използва при сравнително изпитване за сравняване с бетон с известна якост или с бетон, за който е доказано, че произлиза от определен обем бетон, който е проверен и отговаря на конкретен клас по якост.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори