Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Изпитване без разрушаване

prБДС EN ISO 3452-2 Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 2: Изпитване на материали за изпитване с проникващи течности (ISO/FDIS 3452-2:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 18.02.2021 г. до 01.04.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 19.01.2022 г.

Тази част на ISO 3452 установява технически изисквания и процедури за изпитване на материалите използвани за изпитване по техния тип и партида. Стандартът също така дава в подробности изискванията и методите за изпитване в работни условия.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК-24 Безразрушителен (неразрушаващ) контрол