Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Изпитване без разрушаване

prБДС EN ISO 3452-1 Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 1: Общи принципи (ISO/FDIS 3452- 1:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 18.02.2021 г. до 01.04.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 19.01.2022 г.

Този стандарт определя метод за изпитване с проникващи течности, използван за откриване на нецялостности, например пукнатини, припокриване, прегъване, порестост и несплавяване, излизащи на повърхността на изпитвания материал. Той се прилага главно при метални материали, но може да се използва и при други материали при условие, че материалите използвани за изпитване не им оказват влияние и те не са прекалено порести (отливки, изковки, заваръчни шевове, керамика и т.н.).
Този стандарт не е предназначен да бъде използван като критерий за приемане и не дава информация относно пригодността на отделни системи за изпитване за конкретни приложения, нито за изискванията за техническите средства за изпитване.
Терминът „нецялосност“ се използва тук, в смисъл преди извършването на оценка относно приемливост или неприемливост.
Методите, които се използват за определяне и наблюдение на основните свойства на продуктите, използвани за изпитване с проникващи течности, са определени в ISO 3452-2 и ISO 3452-3.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК-24 Безразрушителен (неразрушаващ) контрол