Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Комутационни апарати за ниско напрежение

Област на стандартизация:

Комутационни апарати за ниско напрежение

prБДС EN IEC 60947-1 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила

Настоящ етап: Официално гласуване - от 10.01.2020 г. до 21.02.2020 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 25.11.2020 г.

Този стандарт се прилага, когато това се изисква от съответния стандарт за продукт, за комутационни апарати за разпределение и комутационни апарати за управление, наричани по-нататък „апарати”, и предназначени за свързване във вериги с обявено напрежение, непревишаващо 1 000 V променливо напрежение или 1 500 V постоянно напрежение. Той не се прилага за комплектни комутационни апарати за ниско напрежение, които се разглеждат в IEC 60439. Целта на този стандарт е определяне на такива правила и изисквания, които са общи за всички апарати за ниско напрежение. Този документ не се прилага за:

ЗАБЕЛЕЖКА: Клеми за алуминиеви проводници ще се разглеждат при следващо преработване

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 72 Електрически апарати за ниско напрежение