Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Комутационни устройства за ниско напрежение

Област на стандартизация:

Комутационни устройства за ниско напрежение

prБДС EN IEC 61439-2 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения

Настоящ етап: Официално гласуване - от 24.04.2020 г. до 05.06.2020 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 08.03.2021 г.

Този стандарт определя специфичните изисквания за комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (силови ККУ, СККУ) както следва: ККУ, за които обявеното напрежение не превишава 1 000 V, в случай на променливо напрежение, или 1 500 V, в случай на постоянно напрежение; неподвижни или подвижни ККУ със или без обвивка; ККУ, предназначени за използване при производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия и за управление на съоръжения, използващи електрическа енергия; ККУ, проектирани за използване при специални условия на работа, например в кораби и железопътни превозни средства, при условие че са изпълнени съответно другите специфични изисквания; ККУ, проектирани за електрически съоръжения за машини. Това трето издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:

а) добавяне на приложения DD, EE и FF за ККУ за използване във фотоволтаична инсталация;

b) изравняване със структурата на IEC 61439-1:

c) добавяне на верифициране на прегрявянето;

d) верифициране на прегрявянето на ККУс естествено охлаждане и вериги с обявен ток над 1 600 A, чрез комбинация от сравнение на изпълнението на проекта и изчислението, и;

e) верифициране на прегрявянето на ККУс активно охлаждане и обявени токове до 1 600 A.

f) отчитане на IP с активно охлаждане.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 72 Електрически апарати за ниско напрежение