Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Системи за централно отопление

prБДС EN 303-5 Отоплителни котли. Част 5: Отоплителни котли за твърдо гориво с ръчно и автоматично подаване на горивото, с номинална топлинна мощност до 500 kW. Терминология, изисквания, изпитване и маркировка

Настоящ етап: Официално гласуване - от 19.11.2020 г. до 14.01.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.04.2021 г.

Този европейски стандарт се прилага за отоплителни котли, включително устройства за безопасност, с номинална топлинна мощност до 500 kW включително, които са проектирани да изгарят само твърди горива и се експлоатират съгласно инструкциите на производителя на котела. Този европейски стандарт разглежда значителните опасности, опасните ситуации и събития, свързани с отоплителните котли, използвани по предназначение и при условията, предвидени от производителя. (виж точка 4).
Котлите може да работят с естествена тяга или с принудителна тяга. Зареждането може да бъде ръчно или автоматично. Котлите може да работят в затворени помещения при условие, че се наблюдава налягането в горивната камера, може да работят в режим на кондензиране.
Този европейски стандарт съдържа изисквания и методи за изпитване за безопасност, работни характеристики, маркировка и поддържане на отоплителни котли, уреди за намаляване на вторичните емисии и уреди за подобряване на ефективността. Той също така се отнася за всякакво външно оборудване, което влияе на безопасността на системата (например предпазно устройство против обратен пламък, вграден бункер за гориво).
Този европейски стандарт се отнася само за котли, които са снабдени с горелка като съставна част. Този стандарт се прилага за комбинацията от корпус на котел с горелка за твърдо гориво съгласно EN 15270 като комплект, само когато целият комплект е изпитан в съответствие с този европейски стандарт.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 8 Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво