Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Стоманени тръби

prБДС EN 10216-5 Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от неръждаема стомана

Настоящ етап: Официално гласуване - от 17.12.2020 г. до 28.01.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 11.11.2021 г.

Този документ определя техническите условия на доставка в две категории изпитвания за безшевни тръби с кръгло напречно сечение, изработени от аустенитна (включително устойчива на пълзене стомана) и аустенитно-феритна неръждаема стомана, които са предназначени за устойчивост на налягане и корозия при стайна температура при ниски или при повишени температури.
ЗАБЕЛЕЖКА: След публикуването на този документ в Официалния вестник на Европейския съюз (OJEU) съгласно Директива 2014/68/ЕО, презумпцията за съответствие с основните изисквания за безопасност на Директива 2014/68/ЕО е ограничена до технически данни на материалите в този документ и не предполага адекватност на материала към определен елемент от оборудването.
Следователно, оценката на техническите данни, посочени в този стандарт за материали, спрямо проектните изисквания на този специфичен елемент на оборудването, за да се провери дали са изпълнени съществените изисквания на директивата за оборудването под налягане, ще бъде извършена от проектанта или производителя на съоръжението под налягане, като се вземат предвид и последващите производствени процеси, които биха могли да повлияят на свойствата на основните материали.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 17 Черна металургия