Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Мрежови аспекти (NA). Архитектури на мрежата от високо ниво и решения за поддържане преносимост на номерата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Добавъчно производство за медицина. Данни. Оптимизирани данни за медицински изображения (ISO/ASTM DTR 52916:2021)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-22 още

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-67 още

Цимент. Определяне минералния състав на клинкера и съдържанието на трикалциев алуминат

30.92 Проект, върнат на работната група

ТК-4 още

Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-28 още

Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-67 още

Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Течни горива. Определяне на топлината на изгаряне чрез калориметрична бомба

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число

30.00 Проект, регистриран на ниво комитет

ТК-67 още

Качество на грижата за възрастни хора. Услуги, предоставяни в собственото жилище

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-25 още

Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология и определения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Част 2: Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-107 още

Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 1: Списък на неръждаемите стомани

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 5: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и продукти с почистена повърхност, от корозионноустойчиви стомани, предназначени за общо предназначение

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-17 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още