Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Мрежови аспекти (NA). Архитектури на мрежата от високо ниво и решения за поддържане преносимост на номерата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-67 още

Цимент. Определяне минералния състав на клинкера и съдържанието на трикалциев алуминат

30.92 Проект, върнат на работната група

ТК-4 още

Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-28 още

Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране

30.20 Начало на гласуване в ТК

ТК-67 още

Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-81 още

Течни горива. Определяне на топлината на изгаряне чрез калориметрична бомба

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-67 още

Оценяване на ефективността на непрекъснатите въздушни монитори. Част 1: Въздушни монитори, базирани на техники при вземане на проби от натрупване (ISO/TR 22930-1:2020)

50.60 Край на гласуването

ТК-71 още

Оценяване на ефективността на непрекъснатите въздушни монитори. Част 2: Въздушни монитори, базирани на техники при вземане на проби без натрупване (ISO/TR 22930-2:2020)

50.60 Край на гласуването

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 12: Определяне на коефициента на дифузия във водоустойчиви материали: метод за измерване на концентрация на активност в мембраната (ISO/TS 11665-12:2018)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-71 още

Електронно събиране на такси. Персонализиране на бордово оборудване (OBE). Част 3: Използване на карта(и) с интегрални схеми (ISO/DTS 21719-3:2021)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-97 още

Твърди възстановени горива. Определяне на самонагряване. Част 2: Изпитвания за нагряване в кошница

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Ядрен сектор. Изисквания към органите, осигуряващи одит и сертифициране на системи за управление на качеството за организации, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-71 още

Пощенски услуги. Автоматична идентификация на пощенски пратки. Спецификация на качеството при отпечатване на двумерни символи на бар-код за прочитани от машина цифрови отпечатъци за платена цена

20.60 Край на периода за коментари

ТК-80 още

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на антрахинон в екстракт от влакнести полуфабрикати, хартия и картон

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-73 още

Ръководство за проектиране на механично закрепени покривни хидроизолационни системи

50.60 Край на гласуването

ТК-61 още