Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на въздуха. Оценяване на експлоатационните характеристики на сензорни системи за качество на въздуха. Част 1: Газообразни замърсители в атмосферния въздух

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология и определения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Част 2: Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-107 още

Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 1: Списък на неръждаемите стомани

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 5: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и продукти с почистена повърхност, от корозионноустойчиви стомани, предназначени за общо предназначение

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и смилане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и утаяване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни машини

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-100 още

Лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-17 още

Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 2: Тел

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 3: Въжета

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още