Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев хексафлуоросиликат

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Химикали, използвани за пречистване на вода за питейни нужди. Хексафлуорсилициева киселина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне съдържанието на бензен чрез газова хроматография

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-67 още

Ръчно задвижвани колички за хора с увреждания. Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електрически задвижвани колички за хора с увреждания, моторолери и техните зарядни устройства. Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Уреди за гимнастика. Коне и кози. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-88 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили за системи за водоснбдяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Бои и лакове. Покрития, нанесени върху алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за архитектурни цели. Част 1: Термоустойчиви прахови покрития. Национално приложение (NA) към БДС ЕN 12206-1:2021

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-39 още

Строителен обков. Брави и ключалки с механично задвижване. Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Покрития за спортни площадки. Определяне свойствата на опън на синтетични покрития за спорт

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-88 още

Транспортируеми бутилки за газ. Напълно облицовани композитни бутилки

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Съоръжения за автомобилни цистерни за LPG

40.60 Край на общественото допитване

ТК-8 още

Пречиствателни станции за отпадни води. Част 10: Принципи за безопасност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадни води. Част 11: Необходими общи данни

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още