Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prБДС EN ISO 20417:2021

Медицински изделия. Информация, която се предоставя от производителя (ISO 20417:2021)

Medical devices — Information to be supplied by the manufacturer

Главна информация

60.55     30.06.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Обект и област на приложение

ЗАБЕЛЕЖКА 1: В тази точка се съдържат насоки или обосновка, съдържащи се в точка А.2.
Този документ определя изискванията за информация, предоставена от производителя за медицинска изделия или от производителя за принадлежност, както е определено в 3.1. Този документ включва общоприложимите изисквания за идентификация и етикети върху медицинско изделие или принадлежност, опаковката, маркирането на медицинско изделие или принадлежност и придружаващата информация. Този документ не посочва средствата, чрез които информацията трябва да бъде предоставена.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Някои компетентни органи налагат различни изисквания за идентификация, маркировка и документиране на медицинско изделие или принадлежност. Специфичните изисквания на стандартите за продукти или груповите стандарти имат предимство пред изискванията на този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1041:2008+A1:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 20417:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
30.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 20417:2021

Въвежда ISO 20417:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход