Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12067-2:2021

Устройства за управление на отношението газ/въздух за газови горелки и газови уреди. Част 2: Електронен тип

Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Part 2: Fuel/air ratio control / supervision of the electronic type

Главна информация

45.99     30.07.2021 г.

50.20    30.09.2021 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за безопасност, конструкция и производителност за електронна система за управление на съотношението гориво/въздух (ERC), електронна система за контрол и управлениена съотношението гориво/въздух (ERS) и електронна система за регулиране на съотношението гориво/въздух (ERT), предназначена за използване с горелки и уреди, захранвани с газообразни или течни горива. Той също така описва процедурите за изпитване за оценяване на тези изисквания и посочва информация, необходима за инсталиране и експлоатация.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/426

Уреди, захранвани с газово гориво, и отмяна на Директива 2009/142/ЕО

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12067-2:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12067-2:2021
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
30.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12067-2

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход