Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12037:2021

Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито за определяне на защитната ефикасност на средството за защита на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално свързване със застъпване

Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method

Главна информация

40.60     11.03.2021 г.

45.99    4.11.2021 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

71.100.50  

Обект и област на приложение

Този стандарт разглежда метод за изпитване на консерванти за дърво, които са предназначени за използване върху дървесина изложена на атмосферни влияния и в контакт със земята без допълнителна защита на повърхностно покритие.
Методът е приложим за тестване на търговски или експериментални консерванти, прилагани чрез техники, подходящи за търговската практика. Методът е приложим за химически продукти, използвани поотделно или в комбинация, за да се предотврати развитието на гниене и / или - развитието на увреждащи организми в дървесината и, когато е подходящо, в продуктите от дървесина.
ЗАБЕЛЕЖКА Методът може да се използва и за тестване на други обработени дървесни видове и естествено издръжлив дървен материал. Той може да бъде адаптиран за тестване на полевите характеристики на други дървесни системи и обработки, предназначени за повишаване на издръжливостта, например обработени или необработени дървесни композити, дървен материал, обработен с небиоцидни системи, химически модифициран или термично обработен дървен материал.
Въпреки че тестът се използва за оценка на разпадането, е възможно да се използва методът за допълнителна оценка на петна или всеки поотделно, когато е уместно.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС CEN/TS 12037:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12037:2021
40.60 Край на общественото допитване
11.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12037

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход