Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12020-1:2021

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

Главна информация

45.99     10.09.2021 г.

50.20    4.11.2021 г.

BDS

ТК-37

Европейски стандарт

77.150.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите условия за контрол и доставка на пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063, произведени със и без термична преграда (виж фигури 1 и 2) и без допълнителна повърхностна обработка.
Прецизните профили, включени в този стандарт, се различават от пресуваните профили за общо приложение, включени в EN 755-9, по следните характеристики:
- предназначени са предимно за архитектурно приложение;
- отговарят на по-строги изисквания по отношение състоянието на видимите повърхности;
- максималният диаметър на описаната окръжност CD е 350 mm;
- произвеждат се с по-малки допустими отклонения от размерите и формата.
В случай, когато профилите са трудни за произвеждане и определяне на изисквания поради сложността на конструкцията им, може да се наложи да бъде постигнато специално споразумение между купувача и производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Влиянието на материала на термичната преграда върху допустимите отклонения от размера е обект на EN 12020-2, макар че самият материал на термичната преграда не е включен в този стандарт (виж EN 14024).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12020-1:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12020-1:2021
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
10.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12020-1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход