Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1009-6:2021

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни машини

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 6: Specific requirements for mobile machinery

Главна информация

40.60     12.08.2021 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

73.120     91.220  

Обект и област на приложение

Този документ, заедно с EN 1009-1:201X, определя изисквания за безопасност и проверка за проектирането и конструкцията на мобилни машини за трошене, пресяване, подаване, транспортиране на минерали и странични продукти: (цимент, вар, гипс, пясък, чакъл, промишлени полезни изкопаеми, металуритна руда и твърди и меки скални инертни материали, въглища) и странични продукти (шлака и пепел, отпадъци от производство и разрушаване) в строителството и промишлеността. В допълнение, този документ определя вида информация за безопасни работни практики (включително остатъчни рискове), която трябва да бъде предоставена от производителя. Изискванията на този документ допълват общите изисквания, формулирани в EN 1009-1, EN 1009-2, EN 1009-3, EN 1009-4, EN 1009-5. Тази част не повтаря изискванията на EN 1009-1, но ги добавя или заменя. Когато изискванията на този документ са различни от посочените в EN 1009-1, EN 1009-2, EN 1009-3, EN 1009-4, EN 1009-5, изискванията на този документ имат предимство пред изискванията на EN 1009 -1 за машини, които са проектирани и изработени съгласно разпоредбите на този документ.
"Виж повече на английски език".

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1009-6:2021
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1009-6

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход