Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12012-4:2019/A1:2021

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност за агломератори

Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    8.08.2022 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

83.200  

Обект и област на приложение

Този документ разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с агломераторите за модифициране на пластмасови отпадъци във формата, размера и характеристиките на потока, когато те се използват по предназначение и при условията на разумно предвидима неправилна употреба производителя (виж Приложение А). Опасностите са идентифицирани, като се вземат предвид всички фази от жизнения цикъл на машината съгласно EN ISO 12100: 2010, 5.4. Машините, разглеждани в този документ, започват от външния ръб на отвора за подаване и завършват от външния ръб на отворът за изпускане. Този документ не разглежда:
-опасности породени от емисии от преработващи материали, които биха могли да бъдат опасни за здравето;
- опасности, причинени от запалване на възпламеними остатъци в обработвания материал;
- изисквания за изпускателни системи за вентилация.
Този документ не е приложим за агломератори, произведени преди датата на публикуването му.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС EN 12012-4:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12012-4:2019/A1:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12012-4:2019/prA1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход