Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12038:2021

Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Метод за изпитване и определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes). Част 3: Оценка на устойчивостта на плочите от дървесина

Durability of wood and wood-based products Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: assessment of durability of wood-based panels

Главна информация

40.20     9.09.2021 г.

40.60    18.11.2021 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

79.060.01  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод за оценяване на устойчивостта на продукти от дървесни плочи на нападение от разрушаващи дървесината базидиомицети. Този метод се прилага за необлицовани продукти от дървесни плочи. Той се прилага за определяне на устойчивостта на гниене на следните продукти от дървесни пл
- направени от материали с естествена трайност;
- направени от материали обработени със средства за защита преди производството;
- обработени със средства за защита по време на производството, например като добавяне на слепващи вещества;
- обработени със средства за защита след производството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод може да се използва в комбинация определена процедура на стареене, например EN 73 и EN 84.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Продуктите от дървесни плочи, които са получили консервантна обработка след производството, могат да бъдат податливи на атаки през прорязаните ръбове на тестовите образци и посочената устойчивост на разпадане може да бъде по-малка от тази на целите плочи, използвани в експлоатация.
Приложение А (информативно) съдържа насоки за вземане на проби.
Приложение В (нормативно) съдържа някои методи за стерилизация.
Приложение С (информативно) съдържа информация за съдовете на културата.
Приложение D (информативно) съдържа пример за протокол от изпитване.
Приложение Е (информативно) съдържа информация за изпитваните гъби иплесени.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ENV 12038:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12038:2021
40.20 Начало на обществено допитване
9.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 113-3

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход