Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prБДС CEN/TS 17630:2021

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на антрахинон в екстракт от влакнести полуфабрикати, хартия и картон

Pulp, paper and paperboard - Determination of anthraquinone in extracts from pulp, paper and paperboard

Главна информация

60.55     9.05.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-73

Техническа спецификация

67.250     85.060  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира аналитичен метод за определяне на антрахинон (виж таблица 1) във вода и екстракти с 95% -ен етанол от влакнести полуфабрикати, хартия и картонени материали и изделия, предназначени за контакт с хранителни продукти, с газов хроматограф с масспектрометър (GC-MS). С метода могат да се анализиратсъщо екстракти с ацетон от модифициран полифенилен оксид (MPPO), които в съответствие с EN 14338, могат да се използват като симулатор за оценка на възможния трансфер / миграция на вещества от хартия и картон в сухи, немазни храни представени тук. Този метод може да се приложи за определяне на антрахинон с концентрация от 2 µg / l до 40 µg / l във водни екстракти и екстракти с разтворители, съответстващи на 0,05 mg / kg до 1 mg / kg влакнести полуфабрикати, хартия и картон, съответно, 0,1 μg / dm2 до 2 μg / dm2 в случай на изпитване за миграция с MPPO. Диапазонът на измерване може да бъде намален чрез обогатяване с антрахинон на водните екстракти и на екстрактите с разтворител. Таблица 1 - Антрахинон ...

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС CEN/TS 17630:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
9.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17630:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход