Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 17660-1:2021

Качество на въздуха. Оценяване на експлоатационните характеристики на сензорни системи за качество на въздуха. Част 1: Газообразни замърсители в атмосферния въздух

Air quality — Performance evaluation of air quality sensor systems — Part 1: Gaseous pollutants in ambient air

Главна информация

50.60     2.09.2021 г.

BDS

ТК-15

Техническа спецификация

13.040.20  

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация (TS) описва общите принципи, включително процедури за изпитване и изисквания за оценяване на експлоатационните характеристики на евтини сензорни системи за наблюдение на газообразни съединения в атмосферния въздух на определени места. Оценяването на сензорните системи включва изпитвания, които трябва да се извършват при предписани лабораторни и/или полеви условия. Тази TS не е предназначен за изпитване на сензорни системи, използвани за мобилни устройства, за изпитване на мрежи от сензорни възли или за наблюдение на въздух на закрито, въпреки че потенциалното им значение е признато и те биха могли да бъдат обекти на бъдещите TS документи. Евтините сензори са основани на няколко принципа на работа, например, амперометрични сензори, метални оксиди, оптични сензори (инфрачервена абсорбция) и др. Въпреки това, сензорите споделят някои общи характеристики по отношение на тяхната преносимост и ниска цена в сравнение с традиционните референтни методи. Обикновено, сензорите могат непрекъснато да наблюдават замърсяването на въздуха, като краткото време за реакция се движи между няколко десетки секунди и няколко минути. Описаната процедура е приложима за определяне на концентрация по маса на замърсители на въздуха.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/50/EC

Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 17660-1:2021
50.60 Край на гласуването
2.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TS 17660-1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход