Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Колекция ISO/IEC 17021

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление

Collection Conformity assessment - certification of management systems

Главна информация

60.60     28.01.2016 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Актуализираната колекция от стандарти със заглавие „Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление” предоставя официалните издания на български език на стандартите и стандартизационните документи, свързани с практическото прилагане на оценяването на съответствието и сертификацията на системи за управлението на качеството. Включен е основният стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 с изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление не само в областта на качеството, но и в останалите области като околна среда, здраве и безопасност при работа и др. Цената е 120 лв. с ДДС, като отстъпката е 51% в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.


Въведение

Колекцията от стандарти със заглавие „Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление” съдържа официалните издания на български език на стандартите и стандартизационните документи, свързани с практическото прилагане на оценяването на съответствието и сертификацията на системи за управлението на качеството. Той включва и основният стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 с изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление не само в областта на качеството, но и в останалите области като околна среда, здраве и безопасност при работа и др. Актуализираната колекция включва изданията на български език на БДС EN ISO/IEC 17021-2:2019 и БДС EN ISO/IEC 17021-3:2019.

Оценяването на съответствието представлява съвкупност от процеси, които показват дали даден(а) продукт, услуга или система отговаря на изискванията на определен стандарт. Целта е потребителите да са сигурни, че продуктите, процесите, услугите или системите са в съответствие с определени изисквания, което ги прави по-добре приети на пазара.

Успешните резултати, постигнати при оценяване на съответствието, водят до редица важни предимства за организациите, а именно:
- създават за потребителите и другите заинтересовани страни допълнително доверие;
- предоставят на Вашата организация допълнително конкурентно предимство;
- дават основание на регулаторните органи да гарантират, че изискванията, свързани със здраве, безопасност и по отношение на околната среда, се прилагат успешно. Чрез тази колекция от стандарти се дава възможност на фирмите и органите за сертификация на системи за управление да приложат най-новите изисквания по отношение процесите на одит и сертификация, компетентността на одиторите и другите лица, участващи в процеса на сертификация, правилното определяне продължителността на одит и подготовката на докладите от одит, както и изискванията към органи, извършващи сертификация на лица.

Колекцията включва:
- БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)
- БДС EN ISO/IEC 17021-2:2019 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
- БДС EN ISO/IEC 17021-3:2019 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)
- СД ISO/IEC/TS 17023:2014 Оценяване на съответствието. Указания за определяне на продължителността на одити за сертификация на система за управление
- БДС EN ISO/IEC 17024:2012 Оценяване на съответствието. Общи изисквания към органите, извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2012)

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO/IEC 17021
60.60 Публикуван стандарт
28.01.2016 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход