Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Колекция ISO/IEC 27000

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията

Collection of ISO/IEC 27000 standards – Information security management systems

Главна информация

60.60     5.06.2014 г.

BDS

ТК-57

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията „ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията” представлява четвърто актуализирано издание в електронен формат на официалните издания на основните стандарти за системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ). Цената на колекцията е 348 лева, което спестява 57 %, ако се закупят стандартите поотделно.


Въведение

Предлагаме ви актуализирано издание в електронен формат на колекция стандарти за системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ), известни още като „Серията ISO/IEC 27000”, което включва официалните издания на основополагащи стандарти от серията за системи за управление на сигурността на информацията.

Поредната актуализация включва изданието на БДС ISO/IEC 27003:2020 на английски език, като за удобство на потребителите е оставено и предишното издание на български език.

Така колекцията включва официалните издания на следните стандарти:

- БДС ЕN ISO/IEC 27000:2017, (отменен) Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2016)

- БДС EN ISO/IEC 27000:2020, (на английски език) Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2018)

- БДС EN ISO/IEC 27001:2017, Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2013, вкл. Cor.1:2014 и Cor.2:2015)

- БДС EN ISO/IEC 27002:2017, Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2013, вкл. Cor.1:2014 и Cor.2:2015)

- БДС ISO/IEC 27003:2011, (отменен) Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за внедряване на системи за управление на сигурността на информацията

- БДС ISO/IEC 27003:2020, (на английски език) Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Указания (ISO/IEC 27003:2017)

- БДС ISO/IEC 27004:2017, Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на сигурността на информацията. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване

- БДС ISO/IEC 27005:2018, (на английски език) Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията (ISO/IEC 27005:2018)

- БДС ISO/IEC 27005:2012, (отменен) Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията

- БДС ISO/IEC 20000-1:2018, Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018)

- БДС ISO/IEC 27013:2015, Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1

Целта на предлаганата колекция е да улесни максимално потребителите на стандартите в сферата на информационните технологии, свързани със системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ), като им предоставя събрана цялата необходима информация.

Стандартите, включени в колекцията, могат бъдат използвани от организациите при подготовката им за независимо оценяване на техните СУСИ по отношение на защита на информацията, от органите са сертификация, а също и за целите на обучение в съответната област.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO/IEC 27000
60.60 Публикуван стандарт
5.06.2014 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход