Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Колекция Човешки ресурси 1

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Collection "Human resources management - guidelines, planning, impact and quality of hire metric"

Главна информация

60.60     27.10.2020 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Новата колекция от стандарти се предлага онлайн и има за цел не само да акцентира на подобряването на процесите по подбор на персонал, но и да съдейства на бизнеса като цяло чрез използването на подобрени процеси за управление на човешките ресурси. Колекцията се предлага онлайн в PDF формат на цена от 150 лв., като отстъпката е 42 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Новата онлайн колекция от стандарти, озаглавена „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал” има за цел не само да акцентира на подобряването на процесите по подбор на персонал, но и да съдейства на бизнеса като цяло чрез използването на подобрени процеси за управление на човешките ресурси.

Най-важният актив за всяка компания е нейният персонал. И всяка организация, която поставя служителите си в основата на своята оперативна дейност, притежава рецептата за успех. Проучвания показват, че отдел „Човешки ресурси” с високоефективно управление и процеси за подбор на персонала е пряко свързан с по-високите икономически резултати на компанията.

Колекцията е достъпна онлайн и включва следните стандарти и стандартизационни документи на английски език:
- БДС ISO 30400:2016 Управление на човешки ресурси. Терминологичен речник – определя термините, използвани в стандартите за управление на човешките ресурси. Той е разработен с цел улесняване на общото разбиране и последователността в терминологията в областта на управление на човешкитересурси.
- БДС ISO 30405:2016 Управление на човешки ресурси. Указания за наемане на персонал - предоставя насоки за това как да привлечете, откриете, оцените и наберете хора. Фокусира се върху ключови процеси и практики, в т.ч. разработване на политика за набиране на персонал.
- СД ISO/TS 30407:2018 Управление на човешките ресурси. Разходи за назначаване на персонал (Cost-Per-Hire) - описва действията, които трябва да се предприемат при изчисляване на разходите по наемане за поддържане на качество и прозрачност, включително създаване на представителен набор от данни, използване на прозрачен източник на данни.
- БДС ISO 30409:2016 Управление на човешки ресурси. Планиране на работната сила - разработен е в отговор на световното търсене на съвети и подкрепа за планиране на работната сила, за да се даде възможност на организации от всякаква големина да подобрят своите възможности за планиране на работната сила.
- СД ISO/TS 30410:2018 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на въздействието при наемане на персонал (ISO/TS30410:2018) - измерването на въздействието се отнася за приноса на позициите от съществено значение за успеха на организацията за определен период.
- СД ISO/TS 30411:2018 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на качеството при наемане на персонал (ISO/TS30411:2018) - Всички са загрижени за качеството при наемане и искат да използват надеждната рамка на тази техническа спецификация, за да определят доколко е успешен процесътна набиране на персонал.

Колекцията е предназначена за:
✓ всички организации независимо от големината и вида им, с различен предмет на дейност, които се стремят към подобряване на процесите по подбор на персонал
✓ специалисти по човешки ресурси
✓ академични специалисти и студенти
✓ разработващите подобни свързани стандарти
✓ синдикати и други представители на работници и работодатели
✓ други, които се интересуват от професията по управление на човешките ресурси.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Човешки ресурси 1
60.60 Публикуван стандарт
27.10.2020 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход