Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12020-2:2021

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения от размерите и формата

Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form

Главна информация

40.60     12.08.2021 г.

BDS

ТК-37

Европейски стандарт

77.150.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира допустимитие отклонения от размерите и формата на пресувани прецизни профили ат сплави EN AW-6060 и EN AW-6063, произведени със или без термична преграда (виж фигури 1 и 2). Той се прилага за пресувани профили доставяни без допълнитена обработка на повърхността. Прецизните профили, включени в този документ се различават от пресуваните профили за общи приложения, включени в EN 755-9 чрез следните характеристики:
- те са предназначени главно за архитектурни приложения и са предимно с равномерна дебелина на стената;
- те се използват главно за архитектура, машиностроене и автомобилни приложения (с изключение на конструктивни части и елементи за сблъсък); ;
- максималното тегло на метър е 10 kg / m;
- максималната разлика на дебелината на стената (S max / S min) е 3,5 mm. В случай, когато поради сложността на конструкцията на профила специфицирането и производство са трудни, може да се наложи да се постигнат специални споразумения между доставчика и купувача.
ЗАБЕЛЕЖКА Влиянието на материала на термичната преграда върху допустимите отклонения от размерите е включено в този документ, въпреки че самият материал за термичната преграда не е (виж EN 14024).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12020-2:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12020-2:2021
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12020-2

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход