Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 113-3 rev:2021

Трайност на дървесината и дървесните продукти. Плочи дървесни. Метод за изпитване за определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes)

Durability of wood and wood-based products Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: assessment of durability of wood-based panels

Главна информация

30.99     9.06.2021 г.

40.10    8.07.2021 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

79.060.01  

Обект и област на приложение

Този европейски предварителен стандарт описва метод за оценяване на устойчивостта на продукти от дървесни плочи на нападение от разрушаващи дървесината базидиомицети. Този метод се прилага за необлицовани продукти от дървесни плочи. Той се прилага за определяне на устойчивостта на гниене на следните продукти от дървесни плочи:
- направени от материали с естествена трайност;
- направени от материали обработени със средства за защита преди производството;
- обработени със средства за защита по време на производството, например като добавяне на слепващи вещества;
- обработени със средства за защита след производството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод може да се използва в комбинация определена процедура на стареене, например EN 73 и EN 84.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ENV 12038:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 113-3 rev:2021
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
9.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 113-3 rev

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход