Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12012-4:2019+A1:2021

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност за агломератори

Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators

Главна информация

60.55     3.08.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

83.200  

Обект и област на приложение

Този документ разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с агломераторите за преобразуване на пластмасовите отпадъци в неговия размер на формата и характеристиките на потока, когато те се използват по предназначение и при условия на разумно предвидима неправилна употреба от производителя (виж приложение A). Опасностите са идентифицирани, като се вземат предвид всички фази от жизнения цикъл на машината съгласно EN ISO 12100: 2010, 5.4.
Машините, разгледани в този документ, започват от външния ръб на отвора за подаване и завършват на външния ръб на отвора за изпускане.
Този документ не е предназначен за:
- опасности, дължащи се на емисиите при обработка на материали, които биха могли да бъдат опасни за здравето;
- опасности, причинени от възпламеняване на запалими остатъци в обработвания материал;
- изисквания към вентилационните системи за отработени газове.
Този документ не е приложим за агломератори, произведени преди датата на публикуването му.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12012-4:2019+A1:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
3.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12012-4:2019+A1:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход