Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10138-1:2009

Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания

Prestressing steels - Part 1: General requirements

Главна информация

50.98     27.04.2021 г.

60.55    22.12.2009 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.15  

Обект и област на приложение

This part of prEN 10138 specifies general requirements for uncoated high tensile strength steel products, which are widely used for the prestressing of concrete and are also used for other tensile applications in the construction field. The standard applies only to products as supplied by the producer.
Parts 2 to 4 of this European Standard specify the requirements of the technical classes for wire, strands and bars for a range of product families as given in Table A.1.
This specification also covers uncoated high tensile strength steel products (wire, strand, bar as defined in 3.3 to 3.5) of other nominal diameters or higher technical (strength) classes whose requirements are not specified in this European Standard provided that:
for a given product family (product type, nominal tensile strength, dimensional range), either the new nominal diameters do not deviate by more than 2,5 mm for wire and strands and 10 mm for bars from the dimensional range defined in Table A.1 or the higher technical class does not deviate by more than 100 MPa from the existing nominal tensile strength as stated in Table A.1 with no extension of the dimensional range;
- the manufacturing process and general properties meet the requirements in 7.1;
- the specified standard and special properties are as defined in 7.2 and 7.3;
- and the evaluation of conformity is carried out according to Clause 8.
NOTE Extension of both nominal diameters and nominal tensile strength is not permitted for a given product family.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 10138-1:2009
50.98 Отхвърлен проект
27.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 10138-1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход