Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11240:2012

Информатика в здравеопазването. Идентификация на лекарствени продукти. Елементи на данните и структури за уникална идентификация и обмен на информация относно мерните единици (ISO 11240:2012)

Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement (ISO 11240:2012)
18.12.2012 г.

Главна информация

60.60     18.12.2012 г.

BDS

ТК-80

Европейски стандарт

35.240.80  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 11240:2012 определя правилата за използване и кодирано представяне на мерните единици за целите на обмена на информация за количествени характеристики на лекарствените продукти, които изискват мерни единици (напр. сила) в домейна на човешките лекарства, установява изисквания за единици, за да се осигури проследимост на международни метрологични стандарти; предвижда правила за стандартизирана и машинно-четима документация за количествения състав и силата на лекарствените продукти, по-специално в контекста на идентификация на лекарствения продукт; определя изискванията за представяне на мерни единици в кодирана форма, осигурява структури и правила за картографиране между различните речници с единици и преводи на езици за подпомагане на изпълнението на ISO 11240:2012, като се има предвид, че съществуващите системи, речници и хранилища използват различни термини и кодове за представяне на единици. Обхватът на ISO 11240:2012 е ограничен до представяне на мерни единици за обмен на данни между компютърните приложения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11240:2012
60.60 Публикуван стандарт
18.12.2012 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11240:2012

Въвежда ISO 11240:2012

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход