Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Анкетна карта

Анкетна карта за измерване удовлетвореността на клиентите

Уважаеми клиенти, с цел подобряване качеството на предоставяните от нас продукти и услуги сa ни необходими Вашите оценки. Ще Ви бъдем изключително благодарни, ако отделите няколко минути от ценното си време и попълните тази карта.

Попълнената анкетна карта може да изпратите и на факс 02/81 74 535, или сканирана на е-майл: hristina.georgieva@bds-bg.org, за което Ви благодарим.

Анкетна карта